Færdsel til fods

Du kan færdes til fods fra kl. 06.00 til solnedgang.

Du kan færdes til fods på veje og større stier - men ikke uden for vejnettet. Har du en hund med, skal den altid føres i snor.

Ynglende ulve skal have fred og ro

Resultater fra den nationale ulveovervågning viser, at et ulvepar sandsynligvis er ved at etablere sig i Klelund Dyrehave. Siden august 2020 har der jævnligt været observeret ulv i området, og som en del af overvågningen er der indsamlet ulveekskrementer med henblik på DNA-analyse. Nye resultater dokumenterer i alt 3 forskellige individer (2 hanner og 1 hun). Observationer fra området viser, at 2 af ulvene danner par og med al sandsynlighed vil gøre et yngleforsøg.

Ulven er en truet og derfor beskyttet art, der særligt i yngletiden ikke må udsættes for unødige forstyrrelser. På den baggrund har Vejen og Varde Kommuner meddelt tilladelse til etablering af to forstyrrelsesfrie områder med adgangsforbud for publikum, så ulvene kan tilbydes den fornødne ro til at yngle. Områdets afgrænsning fremgår af dette kort. Forbuddet gælder fra den 26/4 til den 1/8 2021. I terrænet vil forbuddet blive markeret med skilte.

Publikum er fortsat velkomne i det øvrige område, hvor der som hidtil er offentlig adgang i henhold til reglerne for privatejede skove. Besøgende har blandt andet gode muligheder for at observere ulv fra dyrehavens udkigstårn eller benytte en afmærket vandretur (cirka 5,5 km) i den centrale del af dyrehaven. Til information er der rundt omkring i skoven opsat vildtkameraer, der indgår som en del af den nationale ulveovervågning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vejen Kommune (teknik@vejen.dk), Varde Kommune (teknikogmiljo@varde.dk) eller dyrehavens driftsleder Michael Rasmussen (mvr@klelund.dk).

Læs mere om ulvene her.

Afgørelser: 

Afgørelse fra Vejen Kommune

Afgørelse fra Varde Kommune