Færdsel til fods

Du kan færdes til fods fra kl. 06.00 til solnedgang.

Du kan færdes til fods på veje og større stier - men ikke uden for vejnettet. Har du en hund med, skal den altid føres i snor.

Ulvene skal have fred og ro

I august 2020 blev der for første gang observeret ulv i Klelund Dyrehave. Senere etablerede et ulvepar sig i området og i juli 2021 blev mindst 4 hvalpe observeret. Året efter ynglede samme par igen med mindst 6 hvalpe i kuldet. Dyrehaven er blot en mindre del af ulvefamiliens samlede aktivitetsområde, men der observeres fortsat jævnligt ulv på Klelund. Ovenpå ynglesuccesen i både 2021 og 2022 vurderes det meget sandsynligt, at parret i 2023 vil gøre et nyt yngleforsøg samme sted.

Ulven er en truet og derfor beskyttet art, der ikke må udsættes for unødige forstyrrelser. På den baggrund har Vejen og Varde Kommuner meddelt tilladelse til etablering af et forstyrrelsesfrit område med adgangsforbud for publikum, så ulvene kan tilbydes den fornødne ro.

Forbuddet gælder fra den 1/4 til den 1/10 2023. For den østligste del af området ophører forbuddet dog den 1/8. Områdets afgrænsning er markeret ved hjælp af skilte i terrænet.

Publikum er fortsat velkomne i det øvrige område, hvor der som hidtil er offentlig adgang i henhold til reglerne for privatejede skove. Besøgende har blandt andet gode muligheder for at observere ulv fra dyrehavens udkigstårn eller benytte en afmærket vandretur (cirka 5,5 km) i den centrale del af dyrehaven. Til information er der rundt omkring i skoven opsat vildtkameraer, der indgår som en del af den nationale ulveovervågning. Du kan læse mere om brug af vildtkameraer i vores privatlivspolitik, som du finder her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vejen Kommune (teknik@vejen.dk), Varde Kommune (teknikogmiljo@varde.dk) eller dyrehavens driftsleder Michael Rasmussen (mvr@klelund.dk).

Læs mere om ulvene her.

 

Afgørelser:

Afgørelse fra Vejen Kommune

Afgørelse fra Varde Kommune