Færdsel på hesteryg

Det er tilladt at ride på hesteryg i Klelund Dyrehave. Vi har udvalgt ca. 26 km af det etablerede vej- og stisystem til også at fungere som ridestier.

Da ridning således foregår på de samme veje og stier, som andre skovgæster benytter, beder vi om, at parterne er hensynsfulde over for hinanden, og at al passage foregår i skridt.

Sådan køber du et ridekort

 

Ulvene skal have fred og ro

Resultater fra den nationale ulveovervågning viser, at et ulvepar har etableret sig i Klelund Dyrehave. Siden august 2020 har der jævnligt været observeret ulv i området og vildtkameraoptagelser har siden dokumenteret, at ulvene har haft ynglesucces.

Ulven er en truet og derfor beskyttet art, der ikke må udsættes for unødige forstyrrelser. På den baggrund har Vejen og Varde Kommuner meddelt tilladelse til etablering af et forstyrrelsesfrit område med adgangsforbud for publikum, så ulvene kan tilbydes den fornødne ro. Forbuddet gælder til den 1/10 med mulighed for forlængelse til den 1/11 2021. Områdets afgrænsning er markeret ved hjælp af skilte i terrænet.

Publikum er fortsat velkomne i det øvrige område, hvor der som hidtil er offentlig adgang i henhold til reglerne for privatejede skove. Besøgende har blandt andet gode muligheder for at observere ulv fra dyrehavens udkigstårn eller benytte en afmærket vandretur (cirka 5,5 km) i den centrale del af dyrehaven. Til information er der rundt omkring i skoven opsat vildtkameraer, der indgår som en del af den nationale ulveovervågning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vejen Kommune (teknik@vejen.dk), Varde Kommune (teknikogmiljo@varde.dk) eller dyrehavens driftsleder Michael Rasmussen (mvr@klelund.dk).

Læs mere om ulvene her.

 

Afgørelser:

Afgørelse fra Vejen Kommune

Afgørelse fra Varde Kommune