Færdsel på cykel

Du kan færdes på cykel på fra kl. 06.00 til solnedgang året rundt.

Du kan cykle på de stier, der fremtræder som egnet til cykling. Det er ikke tilladt at cykle uden for det etablerede vejsystem.

Ulvene skal have fred og ro

I august 2020 blev der for første gang observeret ulv i Klelund Dyrehave. Senere etablerede et ulvepar sig i området og ynglede, hvor mindst 4 hvalpe blev dokumentet. Dyrehavens yderhegn er ikke en barriere for ulvefamilien og siden efteråret 2021 har indhegningen blot været en mindre del af et større aktivitetsområde. Der observeres fortsat jævnligt ulv på Klelund og det er meget sandsynligt, at ulveparret i 2022 vil gøre et nyt yngleforsøg samme sted.

Ulven er en truet og derfor beskyttet art, der ikke må udsættes for unødige forstyrrelser. På den baggrund har Vejen og Varde Kommuner meddelt tilladelse til etablering af et forstyrrelsesfrit område med adgangsforbud for publikum, så ulvene kan tilbydes den fornødne ro.

Forbuddet gælder fra den 1/4 til den 1/10 2022. For den østligste del af området ophører forbuddet dog den 1/8. Områdets afgrænsning er markeret ved hjælp af skilte i terrænet.

Publikum er fortsat velkomne i det øvrige område, hvor der som hidtil er offentlig adgang i henhold til reglerne for privatejede skove. Besøgende har blandt andet gode muligheder for at observere ulv fra dyrehavens udkigstårn eller benytte en afmærket vandretur (cirka 5,5 km) i den centrale del af dyrehaven. Til information er der rundt omkring i skoven opsat vildtkameraer, der indgår som en del af den nationale ulveovervågning. Du kan læse mere om brug af vildtkameraer i vores privatlivspolitik, som du finder her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vejen Kommune (teknik@vejen.dk), Varde Kommune (teknikogmiljo@varde.dk) eller dyrehavens driftsleder Michael Rasmussen (mvr@klelund.dk).

Læs mere om ulvene her.

 

Afgørelser:

Afgørelse fra Vejen Kommune

Afgørelse fra Varde Kommune